Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

E-konsultasjoner og Videokonsultasjoner

E-konsultasjon hos fastlege dagtid/kveld
160/280
Videokonsultasjon hos fastlege dagtid
160
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
52

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
750
Enkel legeattest
200
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
Fra 750
Offshoreattest
2300
Sjømannslegeattest OG Offshoreattest
3000
Sjømannslegeattest
2300
Fritidsbåtsertifikat
750
Attest politistudent
750
Helbredattest utenlandsstudenter
750
Attest ifm adopsjon
900

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening