Ansatte

Bli bedre kjent med de ansatte ved Svolvær Legesenter. Her kan du også gi tilbakemelding til din fastlege og besvare spørreskjema om legekontoret.

Dr. Jarl Gåsvær

Fastlege, under utdanning til spesialist i allmennmedisin

Dr. Jan Håkon Juul

Kommmunoverlege og spesialist i samfunnsmedisin

Dr. Trygve Bjørgaas

Avdelingsleder og fastlege, Spesialist i allmennmedisin

Dr. Christian Mietzner

Fastlege,  Spesialist i allmennmedisin og kirurgi, sjømannslege, petroleumslege (offshoreattester) 

Dr. Magnhild Oftedal Emilsen

Fastlege,  Spesialist i allmennmedisin og psykiatri

Dr. Magnus Struckmeyer

Fastlege,  Spesialist i allmennmedisin, sjømannslege, petroleumslege (offshoreattester)  

Dr. Christine Bjørnstad

Fastlege, under utdanning til spesialist i allmennmedisin

Dr. Line Moe Stensvold

Sykehjemslege, under spesialisering i samfunnsmedisin

Dr. Marit Stjernholm Bøhn

Allmennlege i spesialisering (ALIS), under utdanning til spesialist i allmennmedisin

Turnuslege

Turnuslege

Formålet med turnuskandidater i allmennpraksis er og utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et faglig høyt nivå.

Turnuslege veiledes av erfarne leger. Svolvær Legesenter har 2 turnusleger i året.

En turnuslege er en ferdigutdannet lege som har hatt minimum 12 måneders praksis på et sykehus før han/hun begynner og arbeide selvstendig i allmennpraksis.

Renate Fjellheim Ulriksen

Sykepleier

Anita Brendeford

Sykepleier/Kreftsykepleier

Marianne Olsen

Helsesekretær

Kjersti Angelsen

Helsesekretær

Ida Nilsen

Sykepleier

Stine Stokvik

Helsesekretær

Cathrine Heimlund

Sykepleier

Henriette Berg

Helsesekretær

Gøril Hansen

Sykepleier

Svolvær Legesenter