Nyheter

Hva skjer hos oss?

Viktig informasjon

Legekontoret

Krav om fornyet førerkort for diabetiker i 2022

Endring i maksimal varighet av førerkort fra 01.01.2023

- Hos personer med diabetes  som bruker blodsukkersenkende legemidler kan førerkort fra 01.01.2023  ha maks 5 års gyldighetstid (førerkortgruppe 1) eller maks 3 år  (førerkortgruppe 2 og 3) -uavhengig av om middelet kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker) eller ei

- Personer med diabetes som bruker antidiabetika, må derfor i løpet av 2022 få ny tidsbegrenset helseattest dersom de ikke allerede har dette - se Helsedirektoratets informasjon om blodsukkersenkende legemidler og helseattest 

- Ved kostregulert diabetes kan førerett gis med vanlig varighet