Nyheter

Hva skjer hos oss?

Viktig informasjon

Legekontoret

Viktig informasjon:

- Du finner utfyllande informasjon om korona/Covid-19 på Vågan Kommunes hjemmeside